logo
Civic Amsterdam Wijkservicepunt Flevopoort Kramatplantsoen 101-h 1095 LB Amsterdam
Neem contact met ons op

Bestuursleden Stichting De Meevaart (Oost)

Ben je graag onder de mensen, houd je van lekker koken en wil je graag iets betekenen voor mensen uit de buurt? Sluit aan bij het team van Buurtrestaurant Meevaart!

Over De Meevaart

De Meevaart is een veilige en uitnodigende ontmoetingsplek voor iedereen. Een bruisende en inspirerende broedplaats die iedereen weet te vinden en waar niemand tussen wal en schip belandt. Door ruimte te bieden voor ontmoeting en ontwikkeling, en door samenwerkingen tot stand te laten komen, worden kansen gecreëerd en benut.

We zijn met ingang van voorjaar 2024 op zoek naar 2 á 3 nieuwe bestuursleden met diverse achtergronden op het gebied van kennis, ervaring en inzicht. Voor de functie van secretaris zoeken wij iemand die op de hoogte is van de Sociale Basis  Amsterdam en zicht heeft op de diverse stakeholders en belangen waar een organisatie als de Meevaart mee te maken heeft of zich op deze terreinen wil verdiepen.

Voor de functie van algemeen bestuurslid zoeken wij iemand die een visie heeft op duurzaamheid en dit kan koppelen aan een ‘hands on’ mentaliteit met betrekking tot de Meevaart in het bijzonder.

Er is ruimte voor nog een algemeen bestuurslid. Wij zijn met name geïnteresseerd in mensen met een achtergrond in onder andere: kansenongelijkheid, armoede, actief en gezond leven, jongeren, kunst en de queer community. Ook personen met een migratieachtergrond of goede relaties met deze bewonersgroepen in de Indische buurt zouden wij graag verwelkomen. Voor ons is het belangrijk dat het volledige bestuur zich betrokken voelt bij de Indische Buurt. Dat kan omdat je hier woont of werkt, maar je betrokkenheid kan uiteraard ook op andere manieren blijken.

Mocht je nog geen bestuurlijke ervaring hebben dan is deelname aan ons bestuur een goede mogelijkheid om die ervaring op te doen. Belangstellenden kunnen eventueel een tijdje meelopen voordat zij als bestuurslid worden benoemd. Er zijn ook cursusmogelijkheden die wij je kunnen aanbieden.

Het huidige bestuur bestaat uit 3 leden:

Voorzitter: Roswitha Bergmann

Penningmeester: Guido Rooijackers

Algemeen lid: Stella de Swart

Het bestuur komt ongeveer 6 à 7 keer per jaar bijeen in de Meevaart.

We verwachten van de bestuursleden dat zij aanwezig zijn tijdens deze vergaderingen. Behalve deze vergaderingen kan het zijn dat het bestuur en/of de directeur van de Meevaart, Tim Doornewaard, een beroep op je doet voor diverse kwesties gerelateerd aan je functie en/of kennisgebieden. Hou hierbij rekening met ongeveer 10 uur per maand. De functie is onbezoldigd. Op dit moment kan je, indien je dat wilt, een vrijwilligersvergoeding ontvangen voor je werkzaamheden. In de toekomst willen we met vacatievergoedingen gaan werken.

Wat kan je zoal verwachten:

In de septembervergadering besluiten we over het werkplan en begroting van stichting Meevaart en over projecten die onder stichting Meevaart vallen. In maart stellen we de jaarstukken vast en in juni bespreken we de inhoudelijke halfjaarrapportages voor de subsidiegevers. De financiële  kwartaalrapportages worden periodiek in de bestuursvergadering besproken. Relevante ontwikkelingen in De Meevaart en de Indische Buurt komen elke bestuursvergadering aan de orde.

Profiel bestuursleden

• Je bent actief in of betrokken bij de Indische Buurt;

• Je onderschrijft de missie, visie en beleid van stichting Meevaart;

• Je hebt een visie op hoe dit kan worden gerealiseerd;

• Je bent een teamspeler en kan tegelijkertijd verantwoordelijkheid nemen voor een bestuurlijke taak;

• Je beschikt over enige bestuurlijke ervaring of hebt grote interesse in bestuurszaken;

• Je hebt een hbo werk en denkniveau.

Procedure Is je belangstelling gewekt en voldoe je aan het profiel van een bestuurslid / klim dan in de pen en stuur per email een brief en CV naar de voorzitter van het bestuur (voorzitter@meevaart.nl). Voor vragen graag ook mailen naar Roswitha. Begin februari zijn de kennismakingsgesprekken. Deze worden eventueel gevolgd door een 2e gesprek. Mochten deze gesprekken een positief resultaat hebben, dan nodigen we je uit om een vergadering bij te wonen. Hierna nemen we met elkaar een voorlopig besluit van 6 maanden. Voor meer informatie over stichting Meevaart verwijzen wij naar bijgesloten missie, visie en beleid stichting Meevaart en de website: meevaart.nl

Februari 2024