logo
Civic Amsterdam Wijkservicepunt Flevopoort Kramatplantsoen 101-h 1095 LB Amsterdam
Neem contact met ons op

Privacyverklaring

Er zijn regels voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Deze regels worden beschreven in de wet Algemene verordening gegevensbescherming. Wij vinden het belangrijk dat u weet wat er met uw gegevens gebeurt en wat uw rechten zijn. Als u gebruik maakt van diensten van Civic Amsterdam kan het zo zijn dat uw gegevens worden opgeslagen. Dit wordt gedaan om u zo goed mogelijk te helpen.

PERSOONSGEGEVENS

Civic Amsterdam kan persoonsgegevens verwerken wanneer u gebruik maakt van de diensten van Civic Amsterdam, en/of omdat u deze zelf verstrekt bij het invullen van een contactformulier op onze website.

Civic Amsterdam kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

WAT Civic Amsterdam MET UW GEGEVENS DOET

Civic Amsterdam verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of schriftelijk contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt. Daarnaast kan Civic Amsterdam uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst of ten behoeve van een opdracht.

HOE LANG Civic Amsterdam UW GEGEVENS BEWAART

Civic Amsterdam bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Civic Amsterdam verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij u hier toestemming voor geeft of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft altijd het recht om een verzoek in te dienen voor inzage, aanpassing of verwijdering van uw persoonsgegevens. Civic Amsterdam zal binnen vier weken op uw verzoek reageren. U kunt hierover contact opnemen via info@civicamsterdam.nl.

WEBSITEBEZOEK

Op de website van Civic Amsterdam worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals klikgedrag, die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op onze website. Civic Amsterdam gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens zijn geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

BEVEILIGING

Civic Amsterdam neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Civic Amsterdam maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

HEEFT U VRAGEN?

Als u meer informatie wenst, neem dan contact met Civic Amsterdam op via info@civicamsterdam.nl. De website www.civicamsterdam.nl is een website van Civic Amsterdam