logo
Civic Amsterdam Wijkservicepunt Flevopoort Kramatplantsoen 101-h 1095 LB Amsterdam
Neem contact met ons op

NT1, extra aandacht voor laaggeletterden

In Amsterdam zijn er veel mensen laaggeletterd. Toegang tot de arbeidsmarkt, de gezondheidszorg en maatschappelijke participatie wordt hiermee bemoeilijkt.  Voor een grote groep is het lastig functioneren in de maatschappij. Simpelweg omdat men niet beschikt over voldoende taal-, reken- en digitale vaardigheden om dagelijkse handelingen te verrichten. Het invullen van formulieren, het schrijven van (sollicitatie)brieven of de kinderen helpen met huiswerk zijn vaak lastig of zelfs onmogelijk. De afhankelijkheid van anderen is groot en hun wereld is vaak klein.

Extra aandacht in Amsterdam Noord

Het aantal laaggeletterden in Amsterdam Noord ligt met 15 à 30 procent van de bewoners bijzonder hoog. Dit geldt vooral voor de groep mensen die Nederlands als eerste taal hebben (NT1). Dit betreft een groep senioren, maar ook steeds vaker jongeren. Een kwart van de laaggeletterden in Amsterdam Noord is 34 jaar of jonger. Steeds meer jongeren lopen het risico laaggeletterd de school te verlaten. Logisch dus dat er in Amsterdam Noord door diverse partijen extra aandacht aan deze groep aan laaggeletterden wordt gegeven.

Uitdagingen om de doelgroep te bereiken

In Amsterdam Noord is Civic Amsterdam met haar Participatiecentrum Eva & Adam een van de stuwende krachten in het bereiken van deze groep. En dat is geen gemakkelijke opgave. Ondanks de, soms dagelijkse, belemmeringen waar laaggeletterden tegenaan lopen, ervaren zij hun laaggeletterdheid immers niet altijd als een acuut probleem. Men krijgt hulp uit de directe omgeving of is nog niet in een risicovolle situatie terecht gekomen. Problemen worden niet altijd (h)erkend of worden vanuit schaamte geheimgehouden.

Een andere aanpak voor extra impact

Het bereiken van de doelgroep NT1 is lastig maar niet onmogelijk. Het vraagt extra inzet, bijzondere sensitiviteit en motiverende gesprekstechnieken om mensen te verleiden dit probleem bespreekbaar te maken en vervolgens aan te pakken.

In de afgelopen periode hebben we ons vooral ingezet om het bereik en de werving voor activiteiten onder de doelgroep NT1 te verhogen. We werken daarbij nauw samen met Stadsdeel Noord en Stichting Lezen & Schrijven. We faciliteren trainingen ‘Omgaan en herkennen van laaggeletterdheid voor professionals’, leiden ambassadeurs op die tijdens bijeenkomsten en trainingen hun verhaal delen en interviewen bewoners die moeite hadden/hebben met lezen, schrijven en of digitale vaardigheden om verdere bewustwording voor het onderwerp te creëren.