logo
Civic Amsterdam Wijkservicepunt Flevopoort Kramatplantsoen 101-h 1095 LB Amsterdam
Neem contact met ons op

Start Buurtverbinding Lab Zuidoost

02/02/2022

Start Buurtverbinding LAB ZUIDOOST Civic Amsterdam

In februari is het project Buurtverbinding in Amsterdam Zuidoost van start gegaan. De projectcoördinator Gebi Seedorf zal hier studenten begeleiden bij het ondersteunen van bewoners in de wijk.

Dit project is een initiatief dat inspeelt op de veranderingen in de Wmo door mbo-stagiairs zorg- en welzijn in te zetten voor ondersteuning in Amsterdam.

Het project Buurtverbinding is een initiatief van ROC TOP, ROC van Amsterdam en ROC Flevoland samen met Civic Amsterdam, Combiwel, DOCK en Eigenwijks. Mbo-studenten van verschillende zorg- en welzijnsopleidingen lopen hun stage in diverse wijken.

Een belangrijk deel van deze stage besteden zij aan ondersteuning in de wijk. Door de veranderingen in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is het wijkgericht werken vanaf 2015 belangrijk in de stad. Mensen blijven langer thuis wonen en eigen kracht, zelfredzaamheid, participatie en mantelzorg worden een belangrijk uitgangspunt. De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de samenleving en zoveel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen.

Om het stadsdeel Zuidoost beter te leren kennen heeft de groep studenten de wijktour gelopen. Met de tour zijn ze langs de buurthuizen, Pbazo, HVA Boot, Rochdale, Leger des Heils, het Monument Bijlmerramp en verschillende locaties van het Buurtteam geweest. Volgens de studenten was het een goede dag met interessante informatie.

Met de start van LAB ZUIDOOST Civic Amsterdam zal het succes van Buurtverbinding met veel enthousiasme uitgebreid worden.

Dit project loopt in de periode van februari 2022 t/m juni 2026.

Neem voor meer informatie contact op met Gebi Seedorf | Coördinator Buurtverbinding | 06 2111 0248 | g.seedorf@civicamsterdam.nl