logo
Civic Amsterdam Wijkservicepunt Flevopoort Kramatplantsoen 101-h 1095 LB Amsterdam
Neem contact met ons op

Op donderdag 21 april start het project Buurtverbinding met twee nieuwe Labs in Amsterdam Zuidoost en Nieuw-West.

20/04/2022

Project Buurtverbinding start nieuwe Labs in Amsterdam Zuidoost en Nieuw-West

Op donderdag 21 april start het project Buurtverbinding met twee nieuwe Labs in Amsterdam Zuidoost en Nieuw-West. Het project Buurtverbinding is ontwikkeld als antwoord op de vraag naar inhoudelijk betere leer- en werkplekken voor Mbo’ers Social Work. Buurtverbinding wordt onder de naam ‘Lab’ in verschillende stadsdelen uitgevoerd en is een initiatief van de Gemeente Amsterdam, het ROC van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, ROCTOP, Eigenwijks, Dock en Civic Amsterdam.

We hebben de afgelopen jaren de successen van Buurtverbinding gezien bij onze Labs in Amsterdam West en -Oost. Er is veel vraag naar extra hulp én naar passende plekken voor studenten om te leren en ervaring op te doen. We zijn dan ook enorm blij dat wij met onze partners het project met twee labs kunnen uitbreiden. “, aldus coördinator Gebi Seedorf van Civic Amsterdam.

Studenten worden tijdens hun stage als ‘Buurtverbinders’ ingezet. De organisaties geven gezamenlijk invulling aan de stagewerkzaamheden en zorgen voor de begeleiding van de studenten. Studenten wordt gevraagd zelf contact met bewoners in de wijk te leggen en een actieve bijdrage te leveren aan het welzijn van de bewoners. Bijvoorbeeld door het bezoeken van (eenzame) buurtbewoners voor een praatje, helpen met de administratie of door samen boodschappen te doen. Daarnaast bieden zij ondersteuning bij bestaande activiteiten in de wijk.

De start van Lab Zuidoost wordt op donderdag 21 april van 11.00 tot 13.00 uur feestelijk gevierd met de opening van een fototentoonstelling in de locatie van Buurtteam Amsterdam aan Karspeldreef 1009. Fotograaf Annemée Dik maakte portretten van studenten, wijkdocenten, coördinatoren en samenwerkingspartners. Tijdens de opening is er voor buurtbewoners gelegenheid om kennis te maken met een nieuwe lichting studenten van verschillende zorg- en welzijnsopleidingen in Amsterdam. Vooraf aanmelden is gewenst via g.seedorf@civicamsterdam.nl