logo
Civic Amsterdam Wijkservicepunt Flevopoort Kramatplantsoen 101-h 1095 LB Amsterdam
Neem contact met ons op
04/09/2023

Interview met Zdenka Mijic, participatiemedewerker en taalcoördinator bij Civic Amsterdam

Participatiemedewerker en taalcoördinator Zdenka Mijic werkt al meer dan tien jaar bij Civic Amsterdam. We spraken haar over wat haar beweegt, waar ze enthousiast van wordt en wat werken bij Civic voor haar betekent.

MENSEN LEREN ELKAAR ONDERSTEUNEN

Zdenka vertelt: “Als taalvaardigheidstrainer kan ik mensen helpen om de taal echt goed te leren en hen wijzen op de mogelijkheden om te oefenen en te trainen. Dit is zeer waardevol in mijn functie en stelt me in staat om anderen effectief te begeleiden. Mijn rol omvat het coördineren van taalvrijwilligers en het organiseren van taalactiviteiten in de buurt. Ik werk samen met verschillende organisaties en geef voorlichting over taalaanbod en mogelijkheden voor taallessen. In principe maak ik geen onderscheid op basis van afkomst of etniciteit. Iedereen is welkom en we streven naar inclusieve taallessen waarin Nederlands wordt gesproken. Ik wil niet dat mensen alleen in groepen worden geplaatst op basis van hun achtergrond. Het gaat erom dat mensen samen leren en elkaar ondersteunen. Wel zorg ik ervoor dat mensen met dezelfde taalachtergrond indien mogelijk een beetje vertaling kunnen krijgen, vooral als ze net in Nederland zijn aangekomen.” 

ERVARINGSDESKUNDIGE

Naast taalvaardigheidstrainer is Zdenka ook ervaringsdeskundige, zij kwam begin jaar ’90 naar ons land. “Toen ik naar Nederland kwam, was het taalonderwijs nog niet zo georganiseerd als nu. Ik moest zelf ontdekken hoe ik de taal kon leren. Ik ben naar school gegaan en heb de Nederlandse taal op eigen initiatief geleerd. Het was een uitdaging, maar ik ben erin geslaagd en dat neem ik nu mee in mijn werk.” 

CULTUUR EN ACHTERGROND IS BELANGRIJK

Zdenka benadrukt naast taalvaardigheid de andere aspecten van integratie en participatie: “Het gaat niet alleen om de taal, maar ook om de cultuur en achtergrond van mensen. Het begrijpen van de culturele verschillen en het kunnen omgaan met diversiteit is essentieel in mijn werk. Ik kom vaak in contact met mensen met verschillende religies en achtergronden, en mijn eigen ervaringen helpen me om een verbinding met hen te maken.” 

In Amsterdam Oost zijn zowel formele als informele taallessen beschikbaar. Zdenka licht toe: “Informele lessen zijn meer laagdrempelig en worden op verschillende manieren gegeven, zoals spelletjes, gesprekken en maatschappelijke onderwerpen. Formele lessen vinden plaats op scholen en bieden gestructureerde lessen aan. Mensen kunnen informatie krijgen over taallessen tijdens taalmarkten en inlopen. Daar kunnen ze ook advies krijgen over welke lessen het beste bij hen passen.” 

MENSEN ZIJN INVENTIEF

Een belangrijke groep in het taalonderwijs vormen de laaggeletterden, Zdenka vertelt hoe ze deze groep bereikt: “Voor mensen die moeite hebben met het vinden van informatie, is het erg belangrijk om lokale voorlichtingsactiviteiten bij te wonen. Ik geef regelmatig voorlichting op scholen en andere organisaties om mensen bewust te maken van het beschikbare taalaanbod. Daarnaast is de taalwijzer inloop op donderdagochtend in Post Oost een bekende ontmoetingsplek geworden waar mensen informatie kunnen krijgen. Ik ben daar aanwezig als aanspreekpunt en veel mensen komen daar naartoe omdat ze van anderen hebben gehoord over de lessen. Mensen zijn inventief en vinden vaak op verschillende manieren hun weg naar de taallessen.” 

HET BELANG VAN DIGITALE VAARDIGHEID

Naast taalvaardigheden benadrukt Zdenka het belang van digitale vaardigheden: “Digitale vaardigheden spelen een belangrijke rol bij het leren van de Nederlandse taal. Als mensen de taal niet goed beheersen, hebben ze moeite met oefenen. Ik sprak gisteren met een dame die taalles gaat volgen en zich ook heeft aangemeld voor een computercursus bij het open leercentrum. Taal is essentieel in het dagelijks leven, bijvoorbeeld bij het doen van belastingaangifte. Mensen zijn vaak terughoudend als het gaat om digitale vaardigheden, omdat ze bang zijn om fouten te maken. Ze zoeken vaak een andere weg of vragen hun kinderen om hulp. Ze komen soms naar mij toe met brieven om er zeker van te zijn dat ze de inhoud goed begrijpen voordat ze iets digitaal doen. Mensen zijn vaak bang om fouten te maken en de gevolgen daarvan kunnen groot zijn. Ze zijn bang voor hacken, het per ongeluk afsluiten van leningen of het doen van verkeerde handelingen op de computer. Ze weten niet altijd de weg in het digitale landschap en hebben behoefte aan begeleiding en geruststelling.” 

Zdenka probeert om die angst weg te nemen en mensen te motiveren om digitale vaardigheden te ontwikkelen: “We proberen mensen te motiveren door met hen in gesprek te gaan en hen een beeld te geven van hoe hun leven eruit zou kunnen zien als ze digitale vaardigheden zouden hebben. Ik vraag hen bijvoorbeeld of ze willen dat hun kinderen trots op hen zijn. We houden rekening met hun achtergrond en opvoeding en proberen hen kansen te bieden om te leren. Daarnaast implementeren we digitale vaardigheden in taallessen, zodat mensen op een praktische manier kunnen oefenen. We maken gebruik van blended learning, waarbij digitale en taalvaardigheden gecombineerd worden.” 

TAAL OEFENEN VERBETERT HET SOCIALE NETWERK

Tot slot, heeft Zdenka nog een ultieme tip? “Absoluut! Het is van cruciaal belang om de taal actief te oefenen, ook buiten de les. Mensen moeten thuis oefenen en contact zoeken met Nederlandssprekende mensen. Vrijwilligerswerk of het volgen van andere activiteiten, zoals sport of het ontmoeten van nieuwe mensen, kan daarbij helpen. Dit helpt niet alleen bij het verbeteren van de taalvaardigheid, maar ook bij het opbouwen van een sociaal netwerk.” 

Meer informatie: https://civicamsterdam.nl/hulp-bij/taal-werk/