logo
Civic Amsterdam Wijkservicepunt Flevopoort Kramatplantsoen 101-h 1095 LB Amsterdam
Neem contact met ons op
07/09/2023

Civic Amsterdam en Zorggroep Amsterdam Oost gaan samenwerking aan voor de ‘Lang Leven Thuisflats’

Afgelopen week hebben Civic Amsterdam en Zorggroep Amsterdam Oost de intentieverklaring ondertekend voor het samenwerkingsproject ‘Lang Leven Thuisflats’ rondom de Flevoflats in Amsterdam Oost.

In een ‘Lang Leven Thuisflat’ en de aangrenzende buurt is er een collectieve focus om de flat en de buurt te verbinden en te ondersteunen, om zo een sterkere gemeenschap te vormen. Het gaat hierbij om gezondheid, welzijn en participatie van alle bewoners. Er wordt gestreefd naar een duurzaam en inclusief zorgsysteem, waarbij ouderen langer thuis kunnen blijven wonen op een goede en veilige manier. Civic Amsterdam, Zorggroep Amsterdam Oost, woningcorporatie Ymere, Gemeente Amsterdam en het Zorgkantoor Zilveren Kruis dragen samen zorg voor de uitvoering van de ‘Lang Leven Thuisflats’.

Jennifer de Vaal, directeur van Civic Amsterdam vertelt: “Ik ben heel blij dat we de handen ineenslaan. Samen met de buurt en de verschillende organisaties gaan we ervoor zorgen dat ook de oudere bewoners langer veilig thuis kunnen wonen. Dit is een flinke uitdaging en voor Amsterdam een nieuwe werkwijze. We volgen daarin het voorbeeld van een succesvolle aanpak in Rotterdam.”

Ze vervolgt: “We zijn erg blij met de betrokkenheid van wethouder Alexander Scholtes bij het project. Hij is op bezoek geweest bij de Lang Leven Thuis Flat en heeft gesproken met de verschillende partners over de samenwerking, de taak die er ligt en onze gezamenlijke aanpak. Ook ging hij op bezoek bij een bewoonster in de flat. Het was heel fijn om te zien en te horen hoe geïnteresseerd hij is in de Lang Leven Thuis Flats.”  

V.l.n.r. Jennifer de Vaal, directeur Civic en Pien de Jong, bestuurder ZGAO.