logo
Civic Amsterdam Wijkservicepunt Flevopoort Kramatplantsoen 101-h 1095 LB Amsterdam
Neem contact met ons op
04/07/2022

Aanmelding geopend voor de medisch-taalkundige cursus Nederlands voor artsen op C1 niveau in Amsterdam

De inschrijving voor de populaire cursus medisch-taalkundige Nederlands voor artsen op C1 niveau is geopend. Iedereen met een afgeronde artsenopleiding, tandartsenopleiding, apothekersopleiding of medische specialistenopleiding kan zich inschrijven voor deze cursus. Het volgen van deze cursus zal je kans op het behalen van het C1-examen, benodigd voor het uitoefenen en/of verbeteren van je beroep, enorm vergroten. Let op: aanmelden kan via e-mail tot en met 12 augustus.

Leerdoelen

In deze cursus werk je toe naar taalniveau C1. Aan het einde van de cursus ben je klaar voor het examen Educatief Professioneel (EDUP)-C1. De meeste medische academische beroepsgroepen eisen C1 als niveau Nederlands.

Wie kan aan deze cursus meedoen?

 1. Iedereen met een afgeronde artsenopleiding, tandartsenopleiding, apothekersopleiding of medische specialistenopleiding.
 2. Daarnaast heb je het landelijke staatsexamen NT2 programma 2 aantoonbaar behaald of een landelijk diploma Nederlands B2, wederom aantoonbaar.
 3. Je hebt een binding met de gemeente Amsterdam doordat je er woont, werkt of stage loopt.

Inhoud van de cursus

In deze cursus behandelen we diverse aspecten van spreken, schrijven, lezen en luisteren die je nog niet hebt geoefend. Vooral het medisch vakjargon en diverse medische communicatieve situaties zullen we in de lessen bespreken en oefenen. We discussiëren onder andere over leerstof en actualiteit, presentaties en schrijfproducten. We oefenen veelvuldig dokter-patiëntgesprekken, slechtnieuws gesprekken, het schrijven en beoordelen van Nederlandstalige werkstukken en verhandelingen. We doen dit met behulp van wetenschappelijk hoog aangeschreven vakliteratuur, die gericht is op het medische werkveld.
Je eindresultaat krijg je via een mix van de gebruikte lesmethode, door veel praktisch te oefenen en door proefexamens te maken. Als je mondeling of schriftelijk een presentatie houdt, ontvang je hierop direct feedback. Regelmatig wordt ook je grammaticale kennis opgefrist. Tenslotte oefenen we met proefexamens C1 om te peilen, of je klaar bent voor het C1-examen.

Na het afronden van de cursus:

 • kun je goed communiceren in het medisch beroepenveld. Je presenteert, discussieert en converseert met voldoende zelfvertrouwen;
 • heb je geleerd om een goed opgebouwd schrijfproduct te schrijven;
 • ken je meer medisch vakjargon, meer uitdrukkingen en zegswijzen in het Nederlands;
 • kun je moeilijke teksten goed begrijpen;
 • leid je ontspannen een dokter-patiëntgesprek.
 • benadruk je je boodschap in je schrijfproducten;
 • zal het volgen van deze cursus je kansen op het behalen van het C1-examen, benodigd voor het uitoefenen en/of verbeteren van je beroep, enorm vergroten.

De docente                                                                                                                            

Deze cursus wordt verzorgd door een docente die Nederlands heeft gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen, specialisatie Taalbeheersing. Ze is gediplomeerd en gecertificeerd in het geven van Nederlands voor anderstaligen. Ze heeft vele jaren ervaring in het geven van Nederlands voor anderstaligen, met name aan hooggeschoolden en kennismigranten.

Aanpak

 • Tijdens de bijeenkomsten werk je individueel of in groepjes aan opdrachten.
 • De leerstof halen we uit het dagelijks leven, maar ook uit het gebruikte boek. Dit boek is speciaal geschreven voor hoogopgeleiden die Nederlands als tweede taal willen leren in het medische werkveld. Je krijgt toegang tot een online database met uitspraakoefeningen, beeldfragmenten, woordenlijsten en geluidsfragmenten.

Tijd die nodig is voor deze cursus.

 • De cursus bestaat uit bijeenkomsten van twee uur in de vroege avond met halverwege de les een pauze van 10 minuten. De leslocatie lig in Amsterdam Oost.
 • Je besteedt per week ongeveer drie uur aan zelfstudie.

Praktisch

 • De taal tijdens de lessen is Nederlands.
 • Je blijft ingeschreven in de cursus, als je bij de lessen ten minste 80% aanwezig bent.
 • De lesruimte is ruimtelijk, goed geventileerd en schoon. Coronatechnische regels, zoals het dragen van mondkapjes in de gangen en het houden van 1,5 meter afstand zijn van toepassing.
 • Je schaft zelf de literatuur aan. Dit zal naar schatting ongeveer 80 euro per deelnemer kosten.
 • Aanmelden via de email tot en met 12 augustus 2022.
 • Behalve bij het kopen van boeken zijn er geen kosten verbonden aan de cursus.

Rooster

• Startdatum: woensdagavond 7 september 2022. 18.30 tot 20.30 uur.
• Daarna iedere woensdagavond tot 8 maart 2023.
• Tijdens schoolvakanties is er geen les.

Locatie

Civic afdeling Vonk, Ambonplein 63, Amsterdam. Op de begane grond in de voormalige kerk.

Informatie

Telefonisch : 06-11083147
Email : c1.civicamsterdam@gmail.com