logo
Civic Amsterdam Wijkservicepunt Flevopoort Kramatplantsoen 101-h 1095 LB Amsterdam
Neem contact met ons op

Hita, sportdocente

Maak kennis met professionals, vrijwilligers en actieve bewoners in de wijk. Deze keer: Hita, sportdocente

Van vrijwilliger naar opleiding bij Gymnastiekvereniging KDO

Hita was in Iran sportdocente. Toen ze in Nederland aankwam, wilde ze graag wat doen. Hita startte als vrijwillig barmedewerkster in het Huis van de Wijk Waterlandplein.

Bewonersinitiatief

Door het vrijwilligerswerk leerde zij veel vrouwen in het Huis van de Wijk kennen. Toen zij hoorden dat Hita sportdocente in Iran was, ontstond het idee dat Hita aan de vrouwen conditietraining kon geven in de grote zaal van het Huis van de Wijk. Voor de huur van de zaal werd met behulp van Jan Weijenborg, participatiemedewerker van Civic Amsterdam een subsidieaanvraag voor een bewonersinitiatief ingediend. De conditietraining werd een succes. Na korte tijd gaf Hita al tweemaal per week conditietraining.

Sportservice Amsterdam

In 2018 bleek dat het niet meer mogelijk was om de huur van de zaal te betalen uit de pot geld voor bewonersinitiatieven. Samen met Jan ging Hita op zoek naar andere mogelijkheden om de huur te betalen. Zij kwamen toen uit bij Sportservice Amsterdam. Deze organisatie heeft een speciaal project om mensen aan een baan te helpen bij bijvoorbeeld een sportvereniging. Om aan dit project deel te mogen nemen, moest de conditietraining wel ondergebracht worden bij een officiële sportvereniging.

Samenwerking met Gymnastiekvereniging KDO

Gymnastiek vereniging Kracht Door Oefening (KDO) was bereid om de trainingsgroep onder haar hoede te nemen. In de gesprekken met KDO kwam naar voren dat er bij sportverenigingen een groot gebrek is aan gekwalificeerde trainers. In Iran was Hita weliswaar gekwalificeerd, maar dat betekent niet dat zij haar beroep hier ook mag uitvoeren. Hita moest een Nederlands diploma hebben om als trainster voor KDO aan slag te gaan. KDO heeft Hita aangeboden om aan de Verkorte opleiding gymnastiekdocent mee te doen. Hita volgt nu deze opleiding met veel enthousiasme en plezier.

Jan Weijenborg, participatiemedewerker van Civic Amsterdam, was binnen dit traject de smeerolie om een en ander voor elkaar te krijgen. De gymnastiekvereniging moest wennen en bekend raken met de aanpak die Hita heeft; een open sportinloop. Hita wist niet hoe een Nederlandse sportvereniging werkte. Lidmaatschappen, leden en besturen, verzekeringen, huur van de ruimte waren voor Hita nieuwe zaken.

Toekomst

Hita is de eerste persoon die dit opleidingstraject gaat doorlopen. Mocht dit traject slagen dan ziet Sportservice Amsterdam voor meer statushouders mogelijkheden om via sport en opleiding aan het werk te komen.

Wil jij graag nieuwe mensen ontmoeten, de buurt beter leren kennen? Of je talenten ontwikkelen?

Bij Civic Amsterdam is van alles mogelijk.
Neem contact op met onze medewerkers. Zij helpen jou gratis verder.

Mei 2019