logo
Civic Amsterdam Wijkservicepunt Flevopoort Kramatplantsoen 101-h 1095 LB Amsterdam
Neem contact met ons op

JSP

www.jongerenservicepunt.nl

OVER JSP IN AMSTERDAM WEST

Vanuit een Jongeren Service Punt bieden wij begeleiding aan jongeren. De coaches van het Jongeren Service Punt helpen jongeren met vragen omtrent werk, stage en/of scholing. De aanpak is vraaggericht: de hulpvraag van de jongere staat centraal. Van daaruit wordt een plan van aanpak opgesteld. Wij gaan uit van de eigen krachten en de talenten van jongeren en proberen het beste in hen naar boven te halen. De begeleiding is laagdrempelig, kosteloos en op vrijwillige basis. Jongeren kunnen altijd binnenlopen!

VISIE EN MISSIE

Het gaat er bij het JSP en de begeleiders vooral om de overtuiging dat iedere jongere iets kan bijdragen in de samenleving met zijn of haar eigen talenten. Er wordt uitgegaan van de eigen krachten van de jongere door middel van empowerment. JSP is informeel en laagdrempelig waardoor er een open sfeer hangt en de jongere zich welkom voelt. Het JSP stimuleert de motivatie van de jongeren zodat zij open staan voor hulp. Door middel van binding en vertrouwen hechten wij de jongeren aan ons, de jongeren weten wat ze aan je hebben wanneer je oprecht betrokken bent bij hun proces, waardoor zij zich vertrouwd voelen bij ons. Jezelf en authentiek zijn is erg belangrijk bij het JSP, deze kernwaarden samen met de intrinsieke motivatie om jongeren te willen helpen, wekt vertrouwen op.

DOELSTELLING EN WERKWIJZE

Het doel van het JSP is om zoveel mogelijk (school en werk) uitval te kunnen reduceren door middel van de jongeren te ondersteunen en begeleiden in hun zoekproces naar een baan, opleiding of een stage. Daarbij staat de jongere centraal en wordt er uitgegaan van de eigen krachten. Het JSP werkt aan de hand van een uitgebreide intake waarin alle leefgebieden worden besproken. Samen met de jongere wordt een plan van aanpak opgesteld en waar nodig wordt de jongere doorverwezen naar andere professionals. Voor hulp bij het vinden van werk, stage of scholing plannen de begeleiders vervolgafspraken in. Deze afspraken vinden één keer in de week plaats en duren ongeveer anderhalf uur. De begeleiding stopt wanneer de doelen van de jongeren zijn behaald, daarna is er nog nazorg. Bij de nazorg wordt eventueel een coach vanuit het coachproject van het JSP betrokken om de begeleiding in de vorm van coaching voort te zetten zolang de jongere daar behoefte aan heeft.

Schematisch ziet onze aanpak er als volgt uit:

Hierbij gelden de volgende kernwoorden:

  • Binding: een vertrouwensband opbouwen met de jongere, zodat hij/zij optimaal begeleid kan worden.
  • Centraal: de jongere staat altijd op nummer 1, waardoor hij/zij zich gerespecteerd en welkom voelt.
  • Laagdrempelig: door de vrije inloop kunnen jongeren te allen tijde (vrijwillig) binnen komen lopen.
  • Empowerment: jongeren laten geloven in zichzelf en de eigen kracht van jongeren naar boven halen.
  • Gratis: er zitten geen kosten aan de begeleiding verbonden.
  • Expertise: professionele medewerkers, die over voldoende kennis beschikken door het afronden van een studie in social work.

Voor meer informatie ga naar de website: www.jongerenservicepunt.nl